Επισημείωση σχέσεων συναναφοράς στα πλαίσια της Τεχνογλωσσίας (2014)

Πρακτική άσκηση

  • Χρησιμοποιώντας το TrEd, σας ζητείται να επισημειώσετε χειρωνακτικά σχέσεις συναναφοράς σε μία ομάδα 6 αρχείων, που περιέχουν κείμενα προερχόμενα κατά κύριο λόγο από εφημερίδες και διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους.
  • Τα αρχεία προς επισημείωση βρίσκονται εδώ. Πληροφορίες για τον επιμερισμό των αρχείων ανά επισημειωτή υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο.
  • Οδηγίες σχετικά με το TrEd & GDT_Bridging extension και την εγκατάστασή τους είναι διαθέσιμες στη σελίδα για την επισημείωση δένδρων εξάρτησης. Ειδικότερα, για την επισημείωση των σχέσεων συναναφοράς, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το style GDT_Bridging.
  • Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην εργασία!

 

Παρουσίαση μαθήματος!

 

Προθεσμίες υποβολής

  • Προθεσμία υποβολής: 10 Ιουλίου 2014
  • Προθεσμία καθυστερημένης υποβολής: 15 Ιουλίου 2014

 

 

Οδηγίες επισημείωσης συναναφοράς

  • Οι οδηγίες επισημείωσης είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Επικοινωνία

  • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη συναναφορά, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Μαρίνα Βασιλείου (mvas_at_ilsp.gr).